1.Giới thiệu về công tác bảo hành của DONG SUNG

DONG SUNG được khách hàng đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo hành. Khi nhận được thông tin hàng hóa có trục trặc, DONG SUNG cử người và liên hệ và đến hiện trường để cùng khách hàng khẩn trương đưa thiết bị trở lại hoạt động bình thường.

Tất cả các sản phẩm được  thiết kế và chế tạo đều đươc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy trình của hệ thống quản lý chất lượng. Việc bảo hành sản phẩm là sự  đảm bảo  bắt buộc theo pháp luật đối với công ty về chất lượng trong thời gian tối thiểu bảo hành sản phẩm . Công ty có nghĩa vụ thực hiện sữa chữa các hư hỏng của sản phẩm trong thời gian còn hiệu lực bảo hành.

 

2.Hướng dẫn tiến hành các yêu cầu bảo hành

a. Liên hệ

Khi có sự cố, hỏng hóc xảy ra mà theo khách hàng là thuộc trách nhiệm bảo hành của người cung cấp thiết bị, xin khách hàng vui lòng kiểm tra và chuẩn bị các thông tin sau:

  • Đơn vị cung cấp thiết bị
  • Ngày mua bán, giao nhận và ngày đưa vào sử dụng
  • Báo  sự cố hỏng hóc, bao gồm các thành viên tham gia là người vận hành, người quản lý trực tiếp, ( mô tả tình trạng thiết bị từ khi đang hoạt động bình thường đến khi có những dấu hiệu không bình thường phải dừng máy – nên chụp ảnh hiện trạng)
  • Phiếu bảo hành

Toàn bộ các thông tin trên được gửi lại cho người cung cấp thiết bị để người bán có trách nhiệm liên hệ với người sản xuất làm nhiệm vụ bảo hành.

b. Quy định về điều kiện bảo hành của DONG SUNG

DONG SUNG chịu trách nhiệm bảo hành đối với những hàng hóa cung cấp với những điều kiện sau:

  • Hàng hóa do DONG SUNG sản xuất, cung cấp còn đủ mác nhãn khi xuất kho và chưa bị cải tạo, thay đổi các điều kiện sử dụng khác với thỏa thuận, thiết kế ban đầu
  • Quý khách đã chấp hành đầy đủ những quy trình, quy phạm và những hướng dẫn của nhà sản xuất về việc vận chuyển, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa bảo dưỡng thiết bị
  • Những hư hỏng đã xảy ra được hai bên xác nhận là lỗi do người sản xuất
  • Thời gian bảo hành thiết bị được ghi trên phiếu tình từ ngày bàn giao hàng hóa giữa 2 bên. Trong thời gian bảo hành đề nghị Quý khách thường xuyên trao đổi với DONGSUNG về việc lắp đặt và sử dụng thiết bị. Khi có trục trặc phát sinh kịp thời dừng máy và thông báo cho công ty tiến hành nhiệm vụ bảo hành, đồng thời lập biên bản ghi nhận tình trạng máy móc, thiết bị trong quá trình vận hành cũng như xảy ra sự cố.

c. Chi phí bảo hành

+ Trường hợp 1: Két  vẫn còn đang trong thời gian bảo hành, các lỗi sẽ được kiểm tra và xác định nguyên nhân do lỗi của nhà sản xuất hay do lỗi của khách hàng, sau khi kiểm tra xác định đúng là nguyên nhân lỗi của nhà sản xuất dẫn đến lỗi, khách hàng được đổi bảo hành linh kiện, phụ kiện, v.v.. mới tùy vào từng trường hợp

+ Trường hợp 2: Két  không còn trong thời gian bảo hành, các lỗi sẽ được kiểm tra và xác định nguyên nhân, sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân sẽ báo lại cho khách hàng biết những linh kiện, phụ kiện bị hư hỏng và kèm theo giá linh kiện, phụ kiện cần thay thế, nếu khách hàng đồng ý sửa chữa sẽ tiếp tục tiến hành sửa

Đối mới thủ kho và kế toán , khách hàng có đầy đủ thông tin như điều 2 sẽ tiến hành lập phiếu xuất bảo hành bắt buộc có chữ ký của thủ kho và người lập phiếu

Hoặc liên hệ : 0917 575 668 để được hướng dẫn bảo hành sản phẩm